หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะดำเนินการประดับตกแต่งบริเวณอาคารของหน่วยงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ          บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ได้ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 14.53 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 39 ท่าน