หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
โครงการวัด ประชารัฐ สรา้งสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพร้อมด้วยกิจกรรม \\\\\\\"จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\\\\\\\"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ นำโดยนายกชำนาญ ศรีเพ็ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน อบต.จิตอาสา/ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรม\\\"วัด ประชา รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม\\\" ด้วยการร่วมทำกิจกรรมพัฒนาสำนักสงฆ์คุณากรวนาราม หมู่ที่ 3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ บ้าน วัด โรงเรียน รวมทั้งพัฒนาวัดให้สะอาด ร่มรื่น สร้างความสามัคคีของชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมศาสนสถานซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 09.37 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย