หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
โครงการวัด ประชารัฐ สรา้งสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพร้อมด้วยกิจกรรม \\\\\\\"จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\\\\\\\"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ นำโดยนายกชำนาญ ศรีเพ็ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน อบต.จิตอาสา/ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรม\\\"วัด ประชา รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม\\\" ด้วยการร่วมทำกิจกรรมพัฒนาสำนักสงฆ์คุณากรวนาราม หมู่ที่ 3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ บ้าน วัด โรงเรียน รวมทั้งพัฒนาวัดให้สะอาด ร่มรื่น สร้างความสามัคคีของชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมศาสนสถานซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 09.37 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 123 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย