หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
กิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง โดยวิ่งตั้งแต่หน้าเทศบาล ต.พยุหะ ถึงครัวโบราณและส่งต่อคทาให้กับอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 14.26 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 227 ท่าน