หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ อบต.พยุหะ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ขอสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 12.58 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 138 ท่าน