หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 80
 


 
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 46
 


 
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 46
 
 
         


 
ประกาศระเบียบสภา อบต.พยุหะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 139
 


 
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 3
 


 
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 4
 
  (1)     2      3      4