หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ สมัยสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 36
 


 
ประกาศ อบต.พยุหะ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พยุหะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 54
 


 
ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 106
 
 
         


 
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 95
 


 
ขอเชิญชวนให้ประชาชน ร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 166
 


 
ประกาศอำเภอพยุหะคีรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 105
 
  (1)     2