หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


นายสุทิน หมื่นอินทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 085 2239209
 


นายพยงค์ ภู่สิงห์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 081 0423662


นายวีระ เฉลิมพงษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
 
 


นายเจริญ คำชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ หมู่ที่ 1
โทร : 081 9715570


นางจุฑารัฐ อ้นโต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ หมู่ที่ 2


นายวีระ เฉลิมพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ หมู่ที่ 5
โทร : 081 9621342


นางสุณิสา ทองคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ หมู่ที่ 7
โทร : 061 3750559


นายเกรียงศักดิ์ พุกสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ หมู่ที่ 9
โทร : 089 2693898