หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.3/ ตรวจสอบความพร้อมงบเงินอุดหนุนเฉพาะ (งบแปรญัติ) แบบรายงาน (ลานกีฬา)  [ 15 มิ.ย. 2554 ]   
 
นว 0037.3/ ตรวจสอบความพร้อมงบเงินอุดหนุนเฉพาะ (งบแปรญัติ) แบบรายงาน (ยุทธศาสตร์)  [ 15 มิ.ย. 2554 ]   
 
นว 0037.3/ ตรวจสอบความพร้อมงบเงินอุดหนุนเฉพาะ (งบแปรญัติ) แบบรายงาน (ถนนไร้ฝุ่น)  [ 15 มิ.ย. 2554 ]   
 
นว 0037.3/ว 2860 ตรวจสอบความพร้อมงบเงินอุดหนุนเฉพาะ (งบแปรญัติ)  [ 15 มิ.ย. 2554 ]   
 
นว 0037.3/ว2859 ตรวจสอบความพร้อมงบเงินอุดหนุนเฉพาะ (งบแปรญัติ)  [ 15 มิ.ย. 2554 ]   
 
นว 0037.3/ว 13981 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและการจัดบริการสาธารณะ"  [ 13 มิ.ย. 2554 ]   
 
นว 0037.3/ว 13980 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและการจัดบริการสาธารณะ"  [ 13 มิ.ย. 2554 ]   
 
นว 0037.1/ว 13529 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 3/2554  [ 7 มิ.ย. 2554 ]   
 
<< หน้าแรก...     1161      1162      1163     (1164)     1165      1166      1167     ....หน้าสุดท้าย >> 1224