หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.1/ว 1552 การรายงานผลดำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2  [ 5 ต.ค. 2553 ]   
 
นว 0037.1/ว1550 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำบันทีกท้องถิ่นประจำปี 2554  [ 5 ต.ค. 2553 ]   
 
นว 0037.1/ว 24560 โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คน  [ 29 ก.ย. 2553 ]   
 
นว 0037.3/ว 25123 โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ผู้ปฎิบัติงานตามระเบียบพัสดุฯ ประจำปี งบประมาณ 2554  [ 30 ก.ย. 2553 ]   
 
มติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 9/2553 9 กันยายน 2553  [ 9 ก.ย. 2553 ]   
 
นว 0037.3/24270 ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 (เทศบาล)  [ 23 ก.ย. 2553 ]   
 
นว 0037.3/24269 ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553  [ 23 ก.ย. 2553 ]   
 
นว 0037.3/ว1425 แบบรายงานสถานสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่นที่รับอุปการะคนพิการ  [ 22 ก.ย. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1160      1161      1162     (1163)     1164      1165      1166     ....หน้าสุดท้าย >> 1200