หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.3/ ว 7012 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชน เยาวชน และนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น และกิจกรรมการให้รางวัลชุมชนต้  [ 23 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 464 - สำรวจพิกัดสถานีสูบน้ำที่ได้รับกถ่ายโอนจากชลประทาน  [ 23 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 7009 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 (อบจ,เทศบาล)  [ 23 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 7008 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 (อำเภอ)  [ 23 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว 456 ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านที่ขาาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  [ 22 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว436 เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา  [ 21 มี.ค. 2555 ]   
 
มท 0802.4/ ว 716 การอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการ  [ 19 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 409 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนา วันท้องถิ่นไทย 107 ปี (อำเภอ)  [ 16 มี.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     1077      1078      1079     (1080)     1081      1082      1083     ....หน้าสุดท้าย >> 1168