หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.3/ ว 7568 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 (อำเภอ)  [ 29 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 7342 สัปดาห์ Re x-ray ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู้กระบวนการบำบัดรักษาระบบสมัครใจ (อำเภอ)  [ 27 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว 7341 สัปดาห์ Re x-ray ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดด เพื่อนำเข้าสู้กระบวนการบำบัดรักษาระบบสมัครใจ (อบจ,เทศบาล)  [ 27 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว 486 การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (อบจ,เทศบาล)  [ 27 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว 487 การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (อำเภอ)  [ 27 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว 477 โครงการป้องกันน้ำท่วมของจังหวัด (เทศบาล)  [ 26 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 476 โครงการป้องกันน้ำท่วมของจังหวัด (อำเภอ)  [ 26 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 7013 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชน เยาวชน และนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น และกิจกรรมการให้รางวัลชุมชนต้  [ 23 มี.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     1076      1077      1078     (1079)     1080      1081      1082     ....หน้าสุดท้าย >> 1168