หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0023.3/14929,นว 0023.3/14928 การประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5  [ 10 มิ.ย. 2556 ]   
 
นว 0023.3/14923,นว 0023.3/14922 ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 อง  [ 10 มิ.ย. 2556 ]   
 
นว 0023.3/14927,นว 0023.3/14926 ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  [ 10 มิ.ย. 2556 ]   
 
นว 0023.3/14925,นว 0023.3/14924 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551  [ 10 มิ.ย. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว15281,นว 0023.3/ว15280 ขอเชิญร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  [ 13 มิ.ย. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว1030 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (cctv)  [ 13 มิ.ย. 2556 ]   
 
นว 0023.2/ว14815,นว 0023.2/ว14814 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 10 มิ.ย. 2556 ]   
 
นว 0023.2/ว 14818 , นว 0023.2/ว 14819 (แก้ไขไฟล์) การอนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสู  [ 12 มิ.ย. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก...     1073      1074      1075     (1076)     1077      1078      1079     ....หน้าสุดท้าย >> 1250