หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0037.1/ว314 ประชุมชี้แจงหลัเกษฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 8 มี.ค. 2553 ]  
นว 0037.3/287 แจ้งความประสงค์ว่าจะใช้ข้อมูลจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เทศบาล  [ 23 ก.พ. 2553 ]  
นว 0037.3/286 แจ้งความประสงค์ว่าจะใช้ข้อมูลจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)  [ 23 ก.พ. 2553 ]  
นว 0037.3/262 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ อบต.เข้าร่วมงาน "มหกรรมรวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระ"  [ 19 ก.พ. 2553 ]  
นว 0037.3/2622 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 4 ก.พ. 2553 ]  
นว 0037.3/2621 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(เทศบาล)  [ 4 ก.พ. 2553 ]  
นว0037.3/ว2624  รายงานข้อมูลคนพิการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  [ 4 ก.พ. 2553 ]  
นว 0037.1/ว 2623  รายงานข้อมูลคนพิการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  [ 4 ก.พ. 2553 ]  
 
<< หน้าแรก...     1418      1419      1420     (1421)     1422      1423      1424     ....หน้าสุดท้าย >> 1,445