หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด (ม่วงขาว) ดอกไม้ประดับโพเดี้ยม โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและท่อระบายน้ำบริเวณทางขึ้นถนนสายวงศ์มหาพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๙๐ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดสวนหย่อมบริเวณพื้นที่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 87