หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานด้านสาธารณสุขและงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พยุหะ ประจำเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างค่าแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บค่าขยะและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]เหมาจัดทำพวงมาลา [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างค่าจ้างแรงงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเพ่ิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างแรงงานตามโครงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเพ่ิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างค่าจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเอกสารสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างค่าจ้างแรงงานดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16