หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 74