หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมเบรครถยนต์กระเช้าอเนกประสงค์ ทะเบียน 83-7588 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางวรรณา อินจันทร์ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]ซื้อการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงภายในห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ (จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย) ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานพระราชพิธีหรืองานรัฐพิธี กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุงพร้อมน้ำยางมะตอย [ 24 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดงานพระราชพิธีหรืองานรัฐพิธี กิจกรรมการปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26