หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (สีเหลือง) หมายเลขทะเบียน 83-8897 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2564 ]ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ซื้อขวดบรรจุแอลกอฮอล์สำหรับโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]ซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค ป้องกันไวรัส PPE สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนสายเอเซียผ่านบึงกระดิ่ง จรดถนนลาดยางสายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40