หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๙๗ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (นมถุง) และเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]ซื้อสีสเปรย์ สีแดง จำนวน ๑๒ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-๙๑๔๐ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ (มาสด้า) หมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๕๖ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Officejet ๗๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปกรับเรื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อปฏิบัติงานในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมชุดเพลาปั่นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล ๖๔๕๓ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19