หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ (1) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะของสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างแรงงานรับผิดชอบงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างแรงงานรับผิดชอบงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างแรงงานปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างแรงงานปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยบ้าน พ.ต.สมบูรณ์ พึ่งกัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายผิวจราจร ถนนวงค์มหาพรหม หมู่ที่ 9 ตำบลพยุหะ โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52