หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พยุหะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''อบต.พยุหะ จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
  ประวัติ อบต.พยุหะ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
 
  ประวัติตำบล
 
  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นเส้นทางเดินของกองทัพโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยและ กรุงศรีอยุธยา จะต้องยกทัพผ่านเส้นทางนี้ เพราะเป็นศูนย์กลางระหว่าง เมืองไชยนาทบุรี (จังหวัดชัยนาท) และเมืองพระบาง (จังหวัดนครสวรรค์) ซึ่งเป็นทำเลที่มีเขาแก้วและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน จึงเป็นสถานที่พักอย่างดีในสมัยนั้น แต่ดั้งเดิมเป็นเมืองที่มีหน้าที่เก็บเงินส่วยอากร ผู้มีหน้าที่เก็บอากรสมัยนั้น ชื่อ “หลวงภูมิ” ได้ตั้งบุตรชายของตนชื่อ “จันทร์” ขึ้นเป็นเจ้าเมือง ตั้งอยู่ข้างวัดพระปรางค์เหลือง ตำบลท่าน้ำอ้อย และต่อมาได้ย้ายไปตั้งที่บ้านสระเศรษฐี ตำบลน้ำทรง ตั้งที่ทำการชั่วคราวมีจวนเจ้าเมือง บ้านพักข้าราชการเรือนจำ (ล้อมด้วยไม้ไผ่) เจ้าเมืองคนต่อมาชื่อ “กัน” ซึ่งต่อมามีโจรกลุ่มหนึ่งคุมสมัครพรรคพวกประมาณ 40 คน เข้าทำการปล้นจวนเจ้าเมืองสถานที่ราชการ จึงได้ย้ายตัวเมืองมาตั้งที่คลองมหาวงพิบูลย์ เมื่อสิ้นอายุเจ้าเมืองอิ่มแล้ว เจ้าเมืองคนต่อมาชื่อ “ปุ้ย” ได้ย้ายตัวเมืองมาตั้งที่บ้านท่าแร่ ตำบลพยุหะ จึงได้ชื่อว่า เมืองพยุหคีรี (ไม่มีสระ อะ) คำว่า “พยุหะ” แปลได้ว่า “ขบวนกองทัพ” คำว่า “คีรี” แปลได้ว่า “ภูเขา” ส่วนตำบลมีชื่อว่า พยุหะแด่น (มีสระ อะ) ต่อมาได้ตัดแด่นออกเป็นตำบลพยุหะ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ มีเนื้อที่ประมาณ 20.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,937.50 ไร่ โดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี ประมาณ 3.50 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 27.00 กิโลเมตร
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น 4,261 คน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,224 ครัวเรือน แยกเป็น

ชาย     2,031 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66

หญิง    2,230 คน คิดเป็นร้อยละ 52.34
ความหนานแน่นเฉลี่ย 205.85 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประกอบอาชีพ

ทำการเกษตร จำนวน 427 ครัวเรือน

การพาณิชย์      
  - ผลิตและจำหน่ายพระพุทธรูป จำนวน 36 ราย
  - ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 7 ราย
  - ร้านอาหารและคาราโอเกะ จำนวน 11 ราย
  - อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 11 ราย
  - รับซื้อของเก่า จำนวน 3 ราย
  - ค้าขาย จำนวน 65 ราย
  - โรงสีข้าว จำนวน 1 ราย
  - สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส จำนวน 4 ราย
  - รีสอร์ทที่พัก จำนวน 3 ราย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงล้อมด้วยภูเขา โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2 และ 7 มีลำคลอง
และหนองน้ำธรรมชาติหลายแห่ง สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินดี เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ทำนา ทำสวน และทำไร่ มีเนื้อที่ประมาณ 22.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,062.50 ไร่
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลย่านมัทรี ตำบลสระทะเล
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าน้ำอ้อย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเนินมะกอก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำทรง  
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหาดเหนือ 262 264 526 177  
2   บ้านดงกระเปา 404 474 878 464
  3   บ้านเนินฝอยทอง 366 392 758 448  
5   บ้านท่าจันทร์ 92 104 196 176
  7   บ้านท่าแร่ 175 211 386 166  
8   บ้านหนองใหญ่ 222 225 447 235
  9   บ้านวงศ์มหาพรหม 510 560 1,070 558  
    รวม 2,031 2,230 4,261 2,224
 
 
  สภาพภูมิอากาศ จัดอยู่ในลักษณะร้อนชื้นแบบมรสุมเมืองร้อน อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาว
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์