หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


นายสมชาย เพ็ชรโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 081 7853155
 


นางกัญจน์ปาริชาติ์ มั่นศักดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 092 7895151


นายจตุรภัทร เพ็ชรโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 081 6110028
 


นางสาวธัญญาพร พวงสมบัติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 093 1568195