หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


นายชำนาญ ศรีเพ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 081 8867323
 


นายจิรโชต ธิติทรัพย์
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 085 7321448


นายทัศนัย คงไทย
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 081 0442557
 


พ.ต.ท.พิษณุ รักษาจันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ
โทร : 087 3136633