หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


นายชำนาญ ศรีเพ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
 


นายจิรโชต ธิติทรัพย์
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ


นายทัศนัย คงไทย
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ
 


พ.ต.ท.พิษณุ รักษาจันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ